Gaujienā gadatirgus

16.oktobrī 8.00 Gaujienas tirgus laukumā – Rudens gadatirgus.

Citas ziņas