Gaujienā - koncerts „ No visas sirds”

11.maijā 16.00 Gaujienas tautas namā - Koncerts „ No visas sirds”. Piedalās - PII „Taurenītis’’ , Gaujienas tautas nama bērnu amatierkolektīvi un Gaujienas vidusskolas koris, ansamblis.

Citas ziņas