Gaujienā - Lāčplēša dienas pasākums

11.novembrī 16.00 Gaujienā - Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens un piemiņas brīdis Gaujienas kapos pie Lāčplēša ordeņa kavalieru atdusas vietām.

Citas ziņas