Gaujienā - teātra izrāde

12.janvārī 16.00 Gaujienas tautas namā - Grundzāles amatierteātra izrāde K .Melbārdis "Gaidāmais laiks
jeb Zelta laiki "Žagaros".

Citas ziņas