Gaujienā - teātra izrāde

8.decembrī 16.00 Gaujienas tautas namā - Zvārtavas pagasta dramatiskā kolektīva sniegumā A.Hinriha komēdija "Kad gailis dzied".

Citas ziņas