Gaujienā - teātra izrāde

1.novembrī 19.00 Gaujienas tautas namā - Gaujienas amatierteātra aicina izrāde ”Čikinalis Pikinalis’’.

Citas ziņas