Gaujienā - teātra izrāde

17.augustā Gaujienas Tautas namā - Baltinavas amatierteātra „Palādas”teātra izrāde „Ontans i Anne” 1.daļa „Ontans i vampiri”.

Citas ziņas