Gaujienā - teātra izrāde

25.aprīlī 19.00 Gaujienas tautas nama - Baltinavas dramatiskā kolektīva „Palādas” humoristiska izrāde "Ontons i Anne".

Citas ziņas