Gaujienas kapos - Svecīšu vakars

6.oktobrī 18.00 Gaujienas kapos - Svecīšu vakars.

Citas ziņas