Ilzenē piemiņas zīmes atklāšana (labots)

14.jūnijā 19.00 Ilzenē - piemiņas zīmes represētajiem ilzeniešiem atklāšana pie lauztās priedes Ilzenes pagastā.

Citas ziņas