Izvēli nosaka nepieciešamība

Uz ikmēneša konsultāciju pie valsts aģentūras (VA) „Tehnisko palīglīdzekļu centra” Valmieras nodaļas pārstāvjiem šoreiz bija ieradušies vairāki desmiti cilvēku, kuriem vairākas stundas nācās gaidīt rindā. Līdzīga situācija atkārtojas katru reizi, kur lielā nepieciešamība pēc pakalpojumiem kļuvusi par galveno iemeslu, kāpēc Alūksne izvēlēta par vietu jaunas nodaļas atvēršanai.

Lai pārrunātu ar pašvaldības darbiniekiem jautājumus, kas saistīti ar nodaļas izveidi, „Tehnisko palīglīdzekļu centra” pārstāvji Alūksnē viesojušies atkārtoti. Šobrīd kopējā sadarbība apstājusies pie projekta, ar kura palīdzību plānots filiāļu tīkla attīstībā ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, informē VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” direktore Agnese Mercalova. Lēmums par projekta atbalstīšanu tiks pieņemts septembrī, kad arī kļūs zināms plānotās nodaļas tālākais liktenis, jo, kā stāsta A.Mercalova, gadījumā, ja atbilde būs pozitīva, darbi pie telpu remonta un iekārtošanas varēs sākties jau nākamajā gadā. „Pēc tam viss būs atkarīgs tikai no tā, cik šie darbi ātri veiksies,” viņa saka.

Centrs trīs rajoniem
Jāatgādina, ka VA „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” ir iestāde, kas invalīdus un personas ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina ar viņiem nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kārtojot gan ar to saņemšanu saistītās formalitātes, gan arī piegādi. Šobrīd Latvijā ir sešas nodaļas, no kurām Alūksnei tuvākā atrodas Valmierā. A.Mercalova norāda, ka Alūksnes nodaļas atvēršanas gadījumā tā kļūs par pakalpojumu sniegšanas centru arī iedzīvotājiem no Balvu un Gulbenes rajoniem. Līdz tam brīdim rajonos turpināsies sadarbība ar atsevišķām nodaļām, kur Alūksnē konsultācijas sniedz Valmieras pārstāvji. „Ja pašā Alūksnē būtu nodaļa, tas cilvēkiem būtiski atvieglotu ikdienu,” ir pārliecināta „Tehnisko palīglīdzekļu centra” Valmieras nodaļas ergoterapeite Ieva Jēkabsone. Viņa norāda, ka vairums pakalpojumu saņēmēju ir pastāvīgie klienti. Daļa no tiem ierodas bez maz vai uz katru iespējamo konsultāciju, jo, mainoties funkcionālajam stāvoklim, proti, tam uzlabojoties vai pasliktinoties, jāveic viņiem nepieciešamās tehnikas pielāgošana.

Palīdz iespēju robežās
Tiesa, Valmieras nodaļas darbiniece Alūksnē ierodas reizi mēnesī – katra mēneša trešajā pirmdienā, kad apmeklētāji tiek pieņemti, sākot no pulksten 11.00. Pārējā laikā iedzīvotāji var vērsties pie Alūksnes pilsētas sociālā palīdzības centra darbinieces Andas Vīksnas, kas, sazinoties ar Valmieras nodaļas darbiniekiem, kārto lietas ārpus ikmēneša konsultācijām. „Ir bijuši gadījumi, kad cilvēks zvana no slimnīcas, jo ir notikusi nelaime, viņš pēc pāris dienām tiek izrakstīts un steidzami vajadzīga tehnika,” saka Alūksnes pilsētas sociālās palīdzības centra vadītāja Lolita Krūmiņa. Lai gan centram ir izveidojusies laba sadarbība ar Valmieras nodaļas darbiniekiem, arī viņa atzīst, ka nodaļas atvēršana uz vietas ir nepieciešama. „Ir cilvēki, kuriem regulāri vajag speciālista apmeklējumu. Pagaidām tas ir iespējams tikai vienu reizi mēnesī, tāpēc ir bijuši gadījumi, kad process ar tehnikas pielāgošanu ilgst pusgadu. Ja tāds speciālists būtu uz vietas, tas viss tiktu nokārtots daudz ātrāk un problēma atrisinātos pati no sevis,” uzsver L.Krūmiņa.

Citas ziņas