Jaunalūksnē - svētku egles iedegšana

15.decembrī 17.15 Jaunalūksnes pagasta svētku egles iedegšana un svētku ieskaņas koncerts pie pagasta administratīvās ēkas „Dālderi” kopā Ziemeru pagasta folkloras kopu.

Citas ziņas