Jaunannā - Jaungada balle

1. janvāri 0.30 Jaunannas tautas namā - Jaungada nakts balle. Spēlē grupa „Ceļavējš”.

Citas ziņas