Jaunannā - Jaungada nakts balle

1. janvārī 0.30 Jaunannas tautas namā - Jaungada nakts balle. Spēlē grupa „Elpojiet dziļi”.

Citas ziņas