Jaunannā - koncerts „Annenieši Jaunannā”

17. martā 13.00 Jaunannas tautas namā - Annas pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts „Annenieši Jaunannā” (piedalās Annas jauktais vokālais ansamblis, amatierteātris un dāmu deju kopa „Anniņas”).

Citas ziņas