Jaunannā - koncerts „Annenieši Jaunannā”

12.martā 18.00 Jaunannas tautas namā - koncerts „Annenieši Jaunannā”. Piedalās Annas kultūras nama kolektīvi: jauktais vokālais ansamblis, dāmu deju kopa „Anniņas”, amatierteātris ar Rutku Tēva izrādi „Inteliģentās dāmas jeb iepazīšanās nopietnos nolūkos”.

Citas ziņas