Jaunannā pasākums „Ar mīlestību Jaunannai”, balle

13. novembrī 19.30 Jaunannas tautas namā pasākums - „Ar mīlestību Jaunannai”. Piedalās Jaunannas dramatiskais kolektīvs, bērnu teātris, deju kopa „Jaunanna”, Izglītības centra „Mūza” vokāli instrumentālais ansamblis, Jaunannas pamatskolas koris. 

Pulksten 22.00 balle kopā ar grupu „Pa – Pa Blice”.

Citas ziņas