Jaunannā - senioru tikšanās

9. oktobrī 13.00 Jaunannas tautas nama mazajā zālē - senioru ikmēneša tikšanās. Saruna ar pagasta pārvaldes vadītāju Vēsmu Čugunovu. Pēc tikšanās darbību atsāk senioru veselības vingrošanas grupa „Vingro ar smaidu” Skaidrītes Gubātes vadībā. Gaidām arī jaunus dalībniekus.

Citas ziņas