Jaunannā - senioru tikšanās

13.jūnijā 10.00 Jaunannas tautas namā - senioru tikšanās (vasaras ekskursijas maršruta izstrādāšana).

Citas ziņas