Jaunlaicenē filmu par pagastu demonstrējumi (Labots)

6. novembrī 20.00 Jaunlaicenes tautas namā - filmu „Jaunlaicene 80.tajos” un „Jaunlaicenes pagasta svētki 2005” demonstrējumi.

Citas ziņas