Jaunlaicenē - Meteņdienas pasākums

5.martā 14.00 Jaunlaicenes parkā un tautas namā - Meteņdienas izdarības „Čužu, važu Metenīti”.

Citas ziņas