Kalncempjos - pasākums „Jāņu mācība”

23. jūnijā 12.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā - pasākums „Jāņu mācība” (piedalās folkloras kopa „Rota” un Annas kultūras nama dramatiskais kolektīvs).

Citas ziņas