Kapusvētki Alūksnē

1. augusts
11.00 Kapusvētki Alūksnes kapos
11.00 Mirušo piemiņas brīdis Alūksnes Lielajos kapos
11.40 Ekumenisks aizlūgums par mirušajiem Alūksnes Lielajos kapos
12.00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos kapos
13.00 Koncerts Tempļa kalnā. Muzicē grupa „Autobuss debesīs”

Citas ziņas