Kolberģī - tikšanās „Pagātnes lappuses pāršķirstot”

24. martā 17.00  Kolberģa tautas namā - p/s „Alūksne” bijušo darbinieku satikšanās svētki „Pagātnes lappuses pāršķirstot”. Koncerts ar pagasta dziedošo un dejojošo kolektīvu piedalīšanos, tautas nama foajē apskatāma Bejas novadpētniecības centra veidotā tematiskā izstāde par p/s „Alūksne”.

Citas ziņas