Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums

25.martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums „Par ko sirds nemitīgā sāpē smeldz”. 10.00 - piemiņas brīdis pie Mātes tēla, 10.40 došanās uz Alūksnes kapiem (autobuss būs pretim ēdnīcai „Altiņš”), 12.00 Alūksnes pilsētas tautas namā E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas kora un Alūksnes mūzikas skolas vijolnieku ansambļa koncerts.

Citas ziņas