Konkursi

Lieldienu mīkla

Lieldienu mīkla

Sastādiet pēc dotajiem teksta fragmentiem latviešu tautas ticējumu. Teksts sākas ar burtu J. Risinātājiem! Turpmāk balvu izlozēsim tikai reizi...

Sudoku 20.02.09.

Sudoku 20.02.09.

Ierakstiet ciparus no 1 līdz 9 dotajā laukumā tā, lai katrā 3x3 kvadrātā būtu atšķirīgi skaitļi. Tie nedrīkst atkārtoties ne horizontālēs, ne...

Sudoku

Sudoku

Ierakstiet ciparus no 1 līdz 9 dotajā laukumā tā, lai katra 3x3 kvadrātā būtu atšķirīgi skaitļi, tie nedrīkst atkārtoties ne horizontālēs, ne...