Konkurss „Valodas un mēs”

Ir pienācis septembris, un klāt ir arī gadskārtējā Eiropas valodu diena, kuru atzīmēsim 26. septembrī. To atzīmē visās Eiropas Padomes dalībvalstīs. Šī ikgadējā pasākuma mērķis ir veicināt valodu mācīšanos, apliecināt valodu prasmes nozīmi, parādīt valodu dažādību un daudzveidību.

Atzīmējot Valodu dienu, Eiropas Komisijas Ziemeļaustrumlatvijas „Europe Direct” informācijas punkta Alūksnes filiāle un Alūksnes Eiropas Savienības informācijas punkts organizē konkursu „Valodas un mēs”.

Eiropas Valodu dienai veltītā konkursa jautājumi:

1. Cik valodās kopumā runā Zemes iedzīvotāji?
1. Aptuveni 100
2. No 1000 līdz 2000
3.  No 6000 līdz 7000

2. Pie kuras valodu grupas pieder idišs jeb Austrumeiropas jaunebreju valoda?
1. Ģermāņu
2. Romāņu
3. Slāvu

4. Kurā Eiropas valstī runā arī sorbu valodā?
1. Polijā
2. Čehijā
3. Vācijā

4.  Vai visas ES oficiālās valodas pieder pie indoeiropiešu valodu saimes?
1. Jā
2. Nē

5. Kādas ir Beļģijas valsts valodas?
1. Holandiešu, franču
2. Holandiešu, franču, vācu
3. Holandiešu, franču, valoņu

6. Ko izsaka franču valodas teikums „Unie dans la diversité”?
1. Tā ir Eiropas Savienības devīze
2. Tā ir Francijas Republikas devīze
3. Tas ir kāda franču filozofa teiciens

7. No kuras Eiropas valodas radusies afrikandu valoda?
1. Angļu
2. Holandiešu
3. Franču

8. Kuras valsts kartē atrodams „Luizitānijas” vārds?
1. Latvijas
2. Lietuvas
3. Portugāles

9. No kādas valodas cēlies vārds „tulpe”?
1. Holandiešu
2. Itāliešu
3. Turku

10. Kurš no rakstības veidiem saskaņā ar pasaules sabiedrības vairākuma uzskatu vēsturiski radies pirmais?
1. Ķīļraksts
2. Kirilica
3. Ēģiptiešu hieroglifu raksts

11. Kā sauc akmeni, kuru izmantojot, zinātnieki atšifrēja hieroglifu uzrakstus?
1. Bābeles akmens
2. Rozetas akmens
3. Napoleona akmens

12. Kas ir inversā vārdnīca?

1. Vārdnīca, kura sākas ar burtu „ž” un beidzas ar burtu „a”
2. Vārdnīca, kurā vārdi izkārtoti pēc to pēdējā burta
3 Vārdnīca, kurā atrodamas etimoloģiska rakstura ziņas

Atbildes uz konkursa jautājumiem iesniegt Alūksnes pilsētas bibliotēkā Lielā Ezera ielā 24 vai arī sūtīt elektroniski [email protected] līdz 25. septembrim. Uzvarētājus gaida balvas.

Konkursi