Krustvārdu mīkla 12.09.08

Atbildes gaidām līdz 22.septembrim:  Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, LV 4301. Atbildēt var arī pa tālruni 64471990 vai pa e-pastu: [email protected].

Horizontāli
2. Piestā sagrūstas kņepes. 6. Persona A.Kalniņa operā “Baņuta”. 8. Valmieras Drāmas teātra aktrise (1945). 10. Samērā miermīlīgs, līdzsvarots. 12. Federāla zeme Vācijā. 14. Matemātikas nozare. 15. Bībeles parsonāžs – Jēkaba sieves Rāheles kalpone. 17. Šņācošs, ritmisks troksnis (pārn. nozīmē). 20. Svinīgas, liriskas dziesmas Senajā Grieķijā. 22. Austrumtautu lirikas paveids. 27. Virsmas apstrādes instruments. 28. Seno romieši dievi, mājas pavarda sargātāji. 29. Franču gleznotājs, grafiķis, tēlnieks, impresionisma pārstāvis (1834 – 1917). 30. Tāds, kas nav pakļauts prāta vērtējumam, kontrolei. 31. Pēdējais mirklis vai posms kādā procesā. 33. Pašaurs, garens, kanālam līdzīgs veidojums. 34. Mazlēpju dzimtas daudzgadīgs ūdensaugs ar dzeloņainām lapām un baltiem ziediem. 39. Zaudēt krāsu vai krāsas spilgtumu. 40. Smalks galvas lakats (novec.). 41. Ne viss, ne visi. 42. Ļoti liela dedzība, aizrautība. 43. Sekls padziļinājums, kurā pavasarī uzkrājas kušanas ūdeņi. 44. Dzirkstošs vīns. 45. Vērtīgs kažokzvērs.

Vertikāli
1.Zemes garozas apakšējā kārta. 3. Manēža. 4. Pagasta centrs Jelgavas rajonā. 5. Vienkārša ierīce ūdens pacelšanai. 7. Ceļa, kustības riņķveida virziens. 9. Vieta uz krūtīm zem drēbēm. 11. Horvātijas ģerbonī attēlotais dzīvnieks. 13. Zirga apmatojuma krāsa. 16. Harija Potera pūces vārds. 18. Bērnu rotaļlieta. 19. Mitrie ekvatoriālie meži Amazones baseinā. 21. Aizjūga piederums. 23. Rudzu lauks, apsēts tai pašā gadā novākta vasarāja vietā. 24. Ļoti (novec.). 25. Hellebarda. 26. Nepietiekami ilgs. 31. E.Ermales tēlotā loma G.Pieša filmā “Pūt, vējiņi!”. 32. Smags pārdzīvojums, sirdssāpes. 35. Atsevišķa lauku māja, saimniecība. 36. Pilsēta Japānā, osta Honsju salas dienvidos. 37. Debess punkts, pret kuru attiecīgajā momentā ir vērsta Zemes vai Saules kustība. 38. Sēkļi, kas sākas tieši no ūdenstilpes vai ūdensteces krasta līnijas. 39. Datora vismazākā adresējamā atmiņas daļa. 41. Speciāla ostas celtne kuģu pārbaudei un remontēsanai.

Konkursi