Krustvārdu mīkla 31.10.08

Atbildes gaidām līdz 10.novembrim: Alūksnē, Lielā Ezera iela 5, LV-4301. Atbildēt var pa e-pastu: [email protected]


Horizontāli


  1. Kuģa karogs. 5. Ātra zirga gaita. 9. Augsnes nosegšanas materiāls. 12. Persona Aspazijas drāmā “Vaidelote”. 13. Viegli, vienmērīgi (par kustību, darbību). 14. Noteikts mērs, daudzums. 15. Kļūt neaktīvam, kūtram (pārn.nozīmē). 16. Izpostīt, iznīcināt. 18. Jūrmalas pilsētas daļa. 20. Grāmatu izdevniecība Rīgā (1904 – 1914). 22. Apkāres ar šūnām. 25. Mūza, poēzijas un mūzikas aizbildne sengrieķu mitoloģijā. 26. Vērtības vienība spēļu kārtij. 27. Uzraksts uz monētas. 28. Lente, auduma sloksne, ko izmanto pārsiešanai, nosaitēšanai. 30. Neapstrīdama patiesība. 32. Sarīkojumu deja. 36. Rīgas kinostudijas filmu “Lietus blūzs”, “Cīrulīši” un citu režisors. 40. Bībeles personāžs – pravietis, kas uguns ratos uzbraucis debesīs. 42. Saules dievs seno ēģiptiešu mitoloģijā. 43. Īsspalvainie truši. 44. Bez atlīdzības, samaksas. 45. No raudzētas ābolu sulas pagatavots dzēriens. 46. Nedaudzas. 47. Auss iekaisums.


Vertikāli

  1. Kāpņu nesējelements. 3. Irdens drupu noguluma iezis. 4. Vienmēr, pastāvīgi. 6. Savāds, jocīgs. 7. Sociālā grupa sabiedrībā. 8. Virpuļviesulis. 9. Glezna, kurā attēlota jūra. 10. Tāds, kas parādās pirms citiem līdzīgiem. 11. Ragavu, kamanu slieces virsdaļas balsts. 17. Cits, atšķirīgs (salīdzinot ar esošo, zināmo). 18. Kara dievs sengrieķu mitoloģijā. 19. Veidot auduma pamatni aužamajos stāvos. 20. Latviešu operetes mākslinieks (1924 – 1986). 21. Dziļa vieta jūrā tālu no krasta. 23. Pilsēta Vācijas rietumos. 24. Dedzība, neatlaidība. 26. Latviešu tautas mīkla: “Mūsu māsiņai ik vasaras svārki trīc.” 29. Dekoratīvs papildinājums. 31. Melodiskais elements mūzikā. 33. Četrrinde. 34. Persona V.Šekspīra traģikomēdijā “Venēcijas tirgotājs”. 35. Grauzdēt pārtikas produktus. 37. Sens krievu mūzikas instruments, līdzīgs timpānam. 38. Ļoti spraigs, intensīvs, arī nežēlīgs (par darbību, norisi). 39. Aromātiska viela, ko iegūst no vilkakūlas saknēm. 41. Iesaistīt (sarunval.).

Konkursi