Sudoku

Ierakstiet ciparus no 1 līdz 9 dotajā laukumā tā, lai katra 3x3 kvadrātā būtu atšķirīgi skaitļi, tie nedrīkst atkārtoties ne horizontālēs, ne vertikālēs.

Atbildes gaidām līdz 13.oktobrim: Alūksne, Lielā Ezera iela 5, LV-4301. Atbildēt var pa e-pastu: [email protected]

Konkursi