Liepnā - dievkalpojums

9.jūnijā 9.00 Liepnas Pravieša Elijas pareizticīgo baznīcā - dievkalpojums.

Citas ziņas