Mālupē aktīvās atpūtas diena

24. augustā Mālupē aktīvās atpūtas diena - „Ejam, skrejam, smejam”, balle. Laiks tiks precizēts.

Citas ziņas