Mālupē - lāpu gājiens

11. novembrī 16.30 pulcēšanās pie Mālupes pagasta pārvaldes lāpu gājienam un piemiņas brīdim Mālupes kapos.

Citas ziņas