Mālupē - Šminiņu ģimenes koncerts, balle

25.februārī 19.00 Mālupes Saieta namā - dziedošās Šminiņu ģimenes koncerts, 22.00 - balle kopā ar Šminiņu ģimeni.

Citas ziņas