Mālupē - zaļumballe

 28. jūlijā 22.00 Mālupes salā - zaļumballe ar grupu „Rolise".

Citas ziņas