Mārkalnē - sezonas atklāšanas koncerts, balle

1.jūnijā 20.00 brīvdabas atpūtas vietā Mārkalnes pagasta „Lakstīgalās”  - vasaras sezonas atklāšanas koncerts (īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos koncerts notiks tautas namā). Koncertā piedalās: Mārkalnes un Ziemeru sieviešu koris „Elisa”, Mārkalnes pamatskolas audzēkņi, deju kopa „Kolberģis”, deju kolektīva „Virpulītis” dalībnieki. 22.00 - balle kopā ar Santu Kasparsoni.

Citas ziņas