Mazie Dziesmu un Deju svētki Trapenē

4.jūnijā Trapenē - mazie Dziesmu un Deju svētki "Skan dziesmas lapegļu gatvē". 15.00 Trapenes kultūras namā Gaujienas amatierteātra izrāde “Runča fon Zābaka pavasaris“, 17.30 - dalībnieku gājiens no pagasta pārvaldes ēkas līdz estrādei, 18.00 Trapenes estrādē - svētku koncerts, 21.00 - balle kopā ar grupu “Rakari”.

Citas ziņas