„Noskaņas” kopā sanākšana

8.septembrī no 10.00 pensionāru kopas „Noskaņa” kopā sanākšana – ceļojums pa dzimto pagastu.

Citas ziņas