Pededzē - pirmās Adventa sveces aizdegšana

28. novembrī 10.00 Pededzes tautas namā - Pirmā Advente ,,Sveces deg un skujas smaržo...”.

Citas ziņas