„Prinduļos" piemiņas brīdis

7. jūlijā 19.00 Prinduļu kaujas vietā Ziemera pagasta „Prinduļos" -  piemiņas brīdis.

Citas ziņas