Ar dziesmu visu mūžu 2

Šodien pulksten 18.00 Apes tautas namā uz 10 gadu jubilejas koncertu aicina Apes vecākās paaudzes sieviešu ansamblis “Dziesmas mūžs”. Pasākuma koncertprogramma veidota, lai ansamblis savas pastāvēšanas laikā piedzīvoto varētu ne tik daudz izstāstīt, cik izdziedāt.

Starp klausītājiem piedāvātajām dziesmām būs gan tādas, kas kolektīva repertuārā parādījušās nesen, gan gadiem dziedāti darbi, kas iemīļoti kā pašu ansambļa dalībnieču vidū, tā arī starp viņu koncertu apmeklētājiem. “Tās ir mūsu sirds dziesmas,” norāda ansambļa ilggadējās dziedātājas. Ne vienai vien no viņām dziesma sekojusi līdzi visu mūžu, kolektīvās dziedāšanas stāžam pietuvojoties četru un pat piecu gadu desmitu robežai.Ansambļa pirmsākumi meklējami laikā, kad senioru pašdarbības kolektīvi bija visai reta parādība. “Mēs bijām pirmais Vidzemes senioru ansamblis,” apgalvo Ilze Sproģe, kas ansamblī dzied kopš tā pirmsākumiem. Kolēģe Gaida Svārupe atklāj, ka par ansambļa rašanos pateicība pienākas toreizējam Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas skolotājam Edvīnam Palkavniekam, kurš sācis interesēties – kāpēc Apē nav senioriem domāta kolektīva?
Kora vietā izveido ansambliŠīs runas nonākušas Apes tautas namā, kas sācis rīkoties un aicinājis ikvienu dziedāt gribētāju uz senioru kora dibināšanu. Šim ielūgumam atsaukušās vien dažas. “Tur pat ansamblis nesanāca, par kori nemaz nerunājot,” atceras G.Svārupe. Tā viņa uzņēmusies uzrunāt individuāli visus pretendentus, kas varētu kļūt par ansambļa dalībniekiem.Daudzi atteikušies, tomēr lielākā daļa no jāvārda teicējiem ansamblī dzied joprojām. Bez I.Sproģes un G.Svārupes tās ir Mirdza Karro, Rita Knikste, Diāna Liepiņa, Anna Orlova, kā arī Valija Āboliņa, Antonija Mika, Dzintra Ozoliņa un Anita Purakalne, kas ansamblī iesaistījušās turpmākajos gados. Ansambli vada Sandra Oto, kas kopā ar dziedātājām bijusi, sākot no kolektīva dibināšanas brīža.
Iecienītas vienaudžu vidūSākumā repertuārs veidots, vadītājai pārtaisot senioru kora dziesmas ansambļa vajadzībām. Klāt nākušas sen aizmirstas dziesmas no tautā iecienītu komponistu daiļrades, līdz tagad apgūto dziesmu skaits mērojams vairākos desmitos. I.Sproģe atklāj, ka tās visas viņa krāj kopējā mapītē.Ansambļa pastāvēšanas pirmajos gados koncerti, galvenokārt, sniegti tuvējo pansionātu iemītniekiem. Arī šobrīd vecākā gada gājuma cilvēki ir tie, pie kuriem visbiežāk tiek braukts ciemos. Aizvadīto desmit gadu laikā ansamblis dauzkārt uzstājies bijušajos Balvu, Cēsu, Gulbenes un Valkas rajonos. Tāpat ansamblis kļuvis par pastāvīgu dalībnieku Apē notiekošajos pasākumos, kuplinot gan pensionāriem domātus atpūtas vakarus, gan pilsētas svētkus.
Dzied bijušajai Valsts prezidenteiPar līdz šim nozīmīgāko notikumu kļuvis Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā notikušais koncerts. Tas noticis saistībā ar Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem, kur klausītāju vidū atradusies arī bijusī Valsts prezidente Vairai Vīķe – Freiberga. Šī iespēja iegūta pēc labā snieguma pirmajā Latvijas senioru vokālo ansambļu skatē Aizkrauklē. Toreiz no 29 kolektīviem viņas iegušas 8.vietu.A.Orlova norāda, ka, dodoties uz šo skati, ansambļa dalībnieces tikušas arī pie jauniem un skaistiem tērpiem. Tie iegādāti caur projektu “Kultūras dialogi Vidzemē”. Šos tērpus dziedātājas min kā vienu no nozīmīgākajiem ieguvumiem, sadarbojoties ar Apes tautas namu un toreizējo pilsētas domi.
Ir saliedēts un draudzīgs kolektīvsTiesa, par atmiņā paliekošākajiem brīžiem kļuvuši tie, kas piedzīvoti ārpus koncertiem un mēģinājumiem. Kaut gan katra no ansambļa dalībniecēm ir ar savu raksturu, kopumā kolektīvs tiek raksturots kā saliedēts un draudzīgs. I.Sproģe sarēķinājusi, ka mēģinājumos vien kopā pavadītas 320 stundas. Tas nav mazinājis kolektīva dalībnieču vēlmi uzkavēties pēc mēģinājuma beigām, lai pabūtu kopā vēl kādu laiku, kā arī atzīmēt kopējus svētkus un jubilejas.“Vislielākais prieks ir par to, ka esam izturējušas šos desmit gadus, jo viegli nav bijis,” apgalvo M.Karro. Šajā sakarā lielākais paldies pienākoties ansambļa vadītājai. “Varam viņai teikt tikai atzinīgus vārdus. Kaut vai par to vien, ka viņa uzņēmusies ar mums strādāt, jo neesam vairs jaunas, daudzsološas dziedātājas,” skaidro M.Karro.
Uzteic senioru aktivitātiArī Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre uzteic ansambļa dalībnieču apņēmību turpināt jaunībā iesākto vaļasprieku, rūpīgi kopjot Apes senioriem atvēlēto kultūras lauciņu. “Varam tikai priecāties, ka pie mums aktīvi ir ne vien jaunā un vidējā paaudze, bet arī vecāka gada gājuma cilvēki, kas palikušas savai sirdslietai uzticīgas visu mūžu,” viņa saka.

Komentāri 2

Sarunas par dzīvi