Bērnam sāp jebkura vardarbība

Alūksnes un Apes novados nav daudz gadījumu par bērnu emocionālo, fizisko vai seksuālo vardarbību, tomēr katrs no tiem liek būt uzmanīgiem. Visbiežāk vērojama emocionālā vardarbība – aizskaršana ar vārdiem, kas rada mazvērtības kompleksus un atstāj paliekošāku iespaidu nekā fiziskā vardarbība.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības galvenā inspektore kādreizējo Alūksnes, Gulbenes un Madonas rajonu teritorijā Līga Bērziņa uzsver – pērn šajās teritorijās kopā veiktas 24 pārbaudes par bērnu tiesību ievērošanu, no kurām 17 – Alūksnes un Apes novados. Lielais īpatsvars skaidrojams ar SKII “Strautiņi” un divu internātskolu atrašanos Alūksnes pusē, tomēr 9 sūdzības bijušas par citiem notikumiem. 
Bērni baidās“Vairāk ir bijis sūdzību par vardarbību no darbinieku puses pret bērniem, nevis starp vienaudžiem. Bija viens gadījums par vardarbību, tostarp seksuālo, starp vienaudžiem internātskolā, kas ildzis jau gadiem. Izvērtējot situācijas, ne vienmēr sūdzība apstiprinās – parasti vien daļēji. Ir bijuši gadījumi, kad nesaskaņas ir starp ģimenēm, bet to risināšanā iesaista bērnus, starp kuriem arī ir neiecietība vienam pret otru skolā,” stāsta L.Bērziņa. Bērni bieži nerunā par savām problēmām, jo baidās, ka uzzinās otra iesaistītā puse un pēc tam būs vēl sliktāk. “Bērni vispār baidās, ka kāds pieaugušais iejaucas. To veicina slikta pieredze vai arī pieaugušie nav spējuši viņiem profesionāli palīdzēt. Ir bērni, kas visu stāsta vecākiem, tikai jautājums – kā reaģē vecāki? Nav pieļaujams, ka vecāki pēc tam iebrāžas klasē un visu priekšā sāk “audzināt” svešu bērnu tādēļ, ka akli aizstāv savējo. Lietas ir jārisina vienādā līmenī – vecākam ar vecāku vai skolotāju,” norāda L.Bērziņa. Vairāk lasiet laikraksta "Alūksnes Ziņas" 3.februāra numurā.
 

Sarunas par dzīvi