Domās un darbos – kā uz barikādēm

Alūksnietis Vilnis Blūms ir savas pilsētas un valsts patriots. V.Blūms atzīst, ka tieši tagad, kad Latvijai ir grūts laiks, viņam tā ir vēl mīļāka. Valsts dzimšanas dienu viņš svin sirdī, nevis rīkojot vai piedaloties ballē. Tiesa, šoreiz svētki V.Blūmam būs neparasti. Viņš saņems īpašu balvu - “Sudraba zīli” un Atzinības rakstu par nesavtīgu ieguldījumu un nozīmīgiem sasniegumiem novada popularizēšanā.

„Protams, ir patīkami, ka manu veikumu novērtē. Mans mērķis ir saglabāt vēstures liecības nākamajām paaudzēm, tāpēc veidoju dokumentālas videofilmas. Lai tās jauniešiem liku iemīlēt Latviju, nevis izteikties par to nievājoši. Latvija nav vainīga pie tā, kāda tā ir šobrīd. Paši esam vainīgi,” atzīst V.Blūms.
- Cik filmu jau ir uzņemtas, un par ko tās stāsta?
- Ir uzņemtas desmit filmas „Vēstures liecinieks”. Tajās dažādi cilvēki stāsta par dzīvi pirmās brīvvalsts gados, par izsūtīšanu uz Sibīriju, par leģionā pārdzīvoto un ar sabiedrisko iekārtu maiņu saistītiem notikumiem. Tagad vairāki šo filmu varoņi ir viņā saulē, bet viņu atmiņas filmu kopijās glabājas muzejā. Jaunieši ar interesi skatās un ieklausās, jo tas ir pavisam citādāk nekā  lasīt vēstures grāmatu. Ja kaut vienam vai diviem filmas palīdzēs izprast vēstures notikumus, viņi vairāk cienīs sevi un savu valsti. Kaut tāpēc ir jāsaglabā vēstures liecības. Mani satrauc, ka daudziem trūkst intereses par vēsturi, arī romantikas. Bet bez pagātnes nav nākotnes. Gribētu panākt, lai jaunatne kaut par gramu vairāk cienītu savu zemi.
Ir jau safilmēts materiāls par Lūciju Sāgamežu Nāgeli – viņas stāstītais un fotogrāfijas, atliek vien visu sakopot filmā. Viņa bijusi jauniešu pretošanās kustības dalībniece 1945.gadā īsi pēc kara, tāpēc tika izsūtīta. No viņas uzzināju, kurš toreiz uzvilka Latvijas karogu skatu tornī Tempļakalnā. Diemžēl šā cilvēka vairs nav starp mums. Tāpēc es steidzos, lai varētu vairāk paspēt izdarīt, kamēr tas vēl ir iespējams. Tagad saprotu, ka vajadzēja šo darbu sākt agrāk.

Vairāk lasi laikraksta “Alūksnes Ziņas” 12.novembra numurā vai pērc maksas rakstu šeit .

Sarunas par dzīvi