Iemācās lidot arī ar vienu spārnu

Lai arī dzīve nav malienieti Birutu Koknesi lutinājusi, bet gan nemitīgi likusi pārdzīvot kādu pārbaudījumu, tomēr viņa ir dzīvespriecīga optimiste. Brīvajā laikā Biruta ar visu sirdi un dvēseli ļaujas saviem vaļaspriekiem – dzejas rakstīšanai un mīksto rotaļlietu šūšanai.

Biruta izpētījusi, ka Malienas pusē dzīvojuši viņas senči jau divsimt gadu tālā pagātnē. Pati viņa ir dzimusi Rīgā, kur pavadījusi pirmos dzīves gadus, mācījusies Alūksnē, tad Smiltenes tehnikumā, dzīvojusi un joprojām dzīvo Malienā. Visu mūžu viņas sapnis ir bijis kļūt par mediķi, bet izmācījās par to, ko izdomāja vecāki – zootehniķi.

“Tai meitenei ir iekšā!”

Jau skolas laikā Birutai ļoti labi padevās sacerējumu rakstīšana, jo viņas domu lidojums nebija apturams. Ja kāds pierakstīja tikai vienu lapu, tad Birutai bija pilna burtnīca. Mācoties Smiltenē, skolā viesojies rakstnieks Miervaldis Birze. Skolotāja ļoti vēlējās, lai Biruta studē žurnālistos, nevis mācās par zootehniķi, un parādīja viņas darbus M.Birzem. “Vēl tagad atminos M.Birzes dziļās, dzēlīgās acis un labestīgo smaidu, kas šķita nesavienojami. Viņš teica, ka „tai meitenei ir iekšā” – jāturpina rakstīt. Tomēr tas viss palika tikai vēlējums – izmācījos par zootehniķi, vairāk nerakstīju un sāku strādāt,” atminas B.Koknese.

Vairāk lasi laikraksta "Alūksnes Ziņas" 10.decembra numurā vai pērc maksas rakstu šeit

Sarunas par dzīvi