Kultūru mēģina atdzīvināt ar neparastām formām

Ar kultūru Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre saistīta jau kopš bērnības. Tā kā vecāki spēlējuši estrādas ansamblī, mazā Ilva ņemta līdzi, dzīvojoties pa podestiem un skatuvi. “Esmu uzaugusi šajā namā,” viņa saka par iestādi, par kuras vadītāju šobrīd ir kļuvusi. Tāpat māmiņa ņēmusi viņu līdzi uz kora mēģinājumiem. Turp Ilva dodas arī tagad. Tikai šoreiz jau kā kora dalībniece. Dziedāšanu viņa min kā vienu no saviem vaļaspriekiem, ar kuru aizrāvusies jau kopš mazotnes.

Daudzkārt tiek uzsvērts, ka kultūra šobrīd ir viens no retajiem cilvēku prieka avotiem. Pēc kā šobrīd cilvēki kultūrā tiecas visvairāk?

- Šobrīd ir tāds šovu laiks, kad cilvēkiem patīk šovi. Ja tas ir mūsu veidots uzvedums, kur tiek sataisītas skaistas afišas un kas nav vienkārši kora koncerts, tad atnāk daudz cilvēku, bet, ja ir Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kur piedalās visi amatierteātru kolektīvi, tad publika vairs nav tik atsaucīga. Piemēram, nupat mums bija Grīnhofu ģimene no šova “Dziedošās ģimenes”. Man, piemēram, šī ģimene ļoti patika, jo tā manā skatījumā bija visģimeniskākā un nesamākslotākā. Tomēr vairumam Grīnhofi nepatīk. Viņiem patīk Riču ģimene. Tur, kur ir Riči, tur ir pilnas zāles. Mums vajag šovu, nevis patiesumu un īstumu. Tas pats bija redzams Ievas Kerēvicas un Madonas Zaļā kora koncertā. Ieejas biļete maksāja piecus latus. Atnāca 130 cilvēki. Uz Grīnhofu ģimenes koncertu biļete maksāja latu, bet atnāca mazāk par simts. Tad nu mēs varam salīdzināt un izvērtēt, ko pieprasa publika un kas viņai labāk patīk.

Vairāk lasiet laikraksta "Alūksnes Ziņas" 4.jūnija laikrakstā


Sarunas par dzīvi