Mudina uz garīgumu un pārdomām

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir klusuma un pārdomu laiks. Tas ir laiks, kad cilvēki vairs netiecas pēc ārišķībām un krāšņuma, bet mēģina vairāk ielūkoties sevī, pievēršoties lietām, kuru vērtība nav izmērāma naudas izteiksmē. Tieši šis laiks kļuvis par intensīvāko koncertēšanas laiku Santai Sārei un Guntim Brutānam no Apes, kas pie klausītājiem dodas ar īpašu šim laikam veltītu koncertprogrammu “Eņģel, rādi man ceļu!”.

Api par savu mājvietu Guntis sauc vien dažus gadus. Viņš uzaudzis Gulbenē. Pēc vietējās mūzikas skolas absolvēšanas apguvis kordiriģēšanu tagadējā Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Pēc tam iestājies Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, taču studijas nav pabeidzis. Savā specialitātē Guntis nekad nav strādājis. “Nevienu kori neesmu diriģējis. Nesaista tā lieta vairāk,” viņš skaidro. Savulaik strādājis dažādos tautas namos, tajā skaitā arī Alūksnes pusē. Kādu laiku vadījis muzikālo dzīvi Jaunalūksnes pagasta Kolberģī. “Tolaik strādāju ar daudziem jauniešiem, kas šobrīd izauguši par mūziķiem,” atklāj Guntis. Īsu brīdi sanācis pastrādāt arī mūzikas skolā par pedagogu, mācot solfedžo un klavierspēli. Tiesa, visilgākais laika periods pavadīts Rīgā, kas vainagojies ar dalību neskaitāmos muzikālos projektos. “Visus nemaz nevar atcerēties. Gandrīz visu laiku esmu darbojies mūzikas jomā,” viņš piebilst, minot vien dažus piemērus. Starp tiem ir gan humoristiskas izrādes, gan muzikāli iestudējumi, gan mūzikas ierakstu radīšana televīzijai, gan sadarbība ar sabiedrībā plaši zināmiem mūziķiem, piemēram, Kasparu Dimiteru un vēl daudzi citiem.

Ar iespaidīgu pieredzes bagāžu var lepoties arī Santa, kas atšķirībā no Gunta ir īsta apeniete: šeit dzimusi, uzaugusi, šeit guvusi pirmo skatuves pieredzi un, pēc studijām Rīgā, atgriezusies dzimtajā pusē, sākot strādāt par Virešu saieta nama vadītāju. Santa beigusi Latvijas Kultūras koledžu, apgūstot divas specialitātes – svētku režiju un mūzikas menedžmentu. Santai abi vecāki saistīti ar skatuvi, tāpēc pirmie spoļi mūzikā sperti jau bērnībā. Apmeklēta Alūksnes mūzikas Apes filiāle, kur apgūta flautas un klavierspēle. Nozīmīgākie panākumi gan gūti dziedot. Santa piedalījusies neskaitāmos konkursos, kas kļuvuši par atspēriena punktu ne vienam vien jaunajam vokālistam - sākot ar “Olgas disenīti” un muzikālo konkursu “Do – re – mi” līdz pat jauno izpildītāju konkursam “Jaunās zvaigznes” un “Putnu bērniem”.

Lasi vairāk laikraksta "Alūksnes Ziņas" 17.decembra numurā vai pērc maksas rakstu šeit .

Sarunas par dzīvi