Piedāvās “zaļo” plastmasu

Jaunannas SIA “Z Plast” izveidota saskaņā ar biznesa plānu, kas paredz iegādāties un izplatīt no bioplasmasas jeb “zaļās” plastmasas ražotu produkciju, galvenokārt iepakojuma maisiņus un salātu traukus. Ar laiku sortimentu paredzēts paplašināt.

Atbalsta četrus projektus komercdarbībai
K.Gusts ir viens no četriem bezdarbniekiem, kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts aģentūras finanšu dotāciju sava biznesa plāna īstenošanai. “Alūksnes novada sešu bezdarbnieku iesniegtos biznesa plānus vērtēja eksperti. Viņi par dzīvotspējīgiem atzina četrus biznesa plānus. Tie paredz Alūksnē iekārtot bērnu rotaļu istabu “Cālēna māja”, uzsākt bio plastmasas iepakojumu tirdzniecību, izveidot kvadraciklu piekabju ražotni un atvērt veterināro privātpraksi,” stāsta aģentūras Alūksnes filiāles  koordinējošā eksperte Anita Muratova. Viņa norāda, ka katra biznesa plāna īstenošanai tiek piešķirta 4000 latu dotācija, kā arī katram projekta īstenotājam 6 mēnešus tiek piešķirta minimālā mēnešalga  “Pirmajā darbības gadā var saņemt arī speciālistu konsultācijas par brīvu, kā arī divus gadus tiek veikta biznesa plāna īstenošanas uzraudzība,” norāda A.Muratova.

Izmantos videi draudzīgu iepakojumu
“Uzņēmuma nosaukums ir saīsinājums no “zaļās” plastmasas. Paši produkciju neražosim, bet to vedīsim no Nīderlandes uzņēmuma, ar kuru veidojas sadarbība. Šobrīd Latvijas veikalos tiek izmantots iepakojums galvenokārt no plastmasas, kas dabā nesadalās. Taču aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta tam, lai varētu dzīvot dabai draudzīgā vidē. Tāpēc “zaļās” plastmasas izmantošana ir veids, kā aizsargāt vidi. Tās ražošanai netiek patērēti naftas produkti, bet atjaunojamie resursi – cukurbietes, kartupeļi un citi produkti, kas satur cieti,” stāsta SIA “Z Plast” vadītājs Kaspars Gusts.
Viņš ir interesējies par šādas plastmasas ražošanas iespējām Latvijā. Varētu iegādāties granulas, no kurām ražot noteiktas formas traukus un iepakojuma maisiņus. Diemžēl tam ir vajadzīgi ļoti lieli līdzekļi.

Produkciju izplatīs Vidzemes reģionā

K.Gusts nolēmis iekarot “zaļās” plastmasas tirgu, piedāvājot gatavu produkciju. “Ar biznesa atbalstam saņemtajiem 4000 latiem domāju iegādāties autobusu ar piekabi, kurā varētu vest “zaļās” plastmasas produkciju. Otrs variants ir izmantot loģistikas kompānijas transporta pakalpojumus. Šobrīd rēķinu, kā būtu ekonomiski izdevīgāk,” skaidro K.Gusts. “Zaļās” plastmasas produkciju viņš piedāvās mazumtirdzniecības uzņēmumiem pārtikas produktu iepakošanai gan Alūksnes, gan citos Vidzemes reģiona novados. Bio plastmasas cena ir augstāka par 50 līdz 80 procentiem. Toties dabas resursu nodoklis tās izmantotājiem ir 15 santīmi par kilogramu, bet parastajai plastmasai – 65 santīmi par kilogramu. Tāpēc gala cena patērētājiem neko daudz neatšķirsies. “Turklāt tā ir iespēja uzņēmumam sevi parādīt kā sociāli atbildīgu un zaļi domājošu, nepiesārņojot dabu,” uzsver K.Gusts.

Sarunas par dzīvi