Rajona sievietes tiekas vasaras nometnē

Ar daudz gaišām un pozitīvām emocijām nupat finišējusi Alūksnes rajona sieviešu otrā nometne „„Katrīnas” vasara pie dabas”. Šogad tā norisinājās Virešu pagastā, kur viesus uzņēma sabiedriskās organizācijas „Fantāzija” pārstāves.

Atšķirībā no iepriekšējā gada, kad Apē norisinājās rajona sieviešu pirmā nometne, šoreiz dalībnieču bija gandrīz uz pusi mazāk – skaitā nedaudz pie 20. „Nedaudz sāpīgi tas bija, jo nometnes organizēšanā tika ieguldīts daudz darba,” saka Alūksnes rajona sieviešu apvienības „Katrīna” vadītāja Daiga Sliņķe. Tiesa, pēc viņas teiktā, tieši šī nianse kļuvusi par vienu no iemesliem, kā dēļ dalībnieces jutušās „kā viena liela un draudzīga ģimene”.

Pulcējas pie ugunskura
Ņemot vērā nometnei doto nosaukumu, tajā akcents likts uz ekskursijām un apkaimes iepazīšanu. Jau pirmajā dienā dalībnieces paspējušas iepazīt Sikšņu pamatskolu un bērnudārzu, pagasta bibliotēku, kā arī Sociālās palīdzības istabu. Pēc iepazīšanās ar pašvaldības iestādēm, apmeklēta Pasaku taka, trošu tiltiņš, vēlāk Vizlas dabas taka un lielais akmens, kā arī Randatu klintis.

Vakarpusē dalībnieces tikušās ar dzejnieci Mariku Svīķi, bet diena noslēgusies ar apsveikuma koncertu. Tajā uzstājās viesi no kaimiņu rajona pagastiem – Palsmanes līnijdeju kopa un Grundzāles tautas deju kolektīvs. Pēc koncerta dziesmām un dejām ļāvušās arī pašas nometnes dalībnieces, pulcējoties pie kopīga ugunskura.

Skaidro sieviešu būtību
Otrā diena iesākusies ar rīta vingrošanu Sikšņu pamatskolas direktore Unas Reķes vadībā, bet pēc tam turpinājusies jau pirmajā dienā aizsāktais ekskursiju cikls pa pagasta ievērojamākajām vietām. Šoreiz dalībnieces viesojās senajās Līvēs un Virešu pagasta bioloģiskajā zemnieku saimniecībā „Ceriņi”, kur gida pienākumus uzņēmās Ināra Krauze un Vaida Velpa.

Nometnes izskaņā ar dalībniecēm tikās „Sabiedrības veselības aģentūras” speciāliste Irēna Kondrāte. Savā lekcijā viņa skaidroja, kāda ir sievietes sūtība, būtiskākās atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, kas katru no viņiem padara tik īpašu un neatkārtojamu, kā arī abu dzimumu optimālās sadarbības iespējas. Tāpat tika skarta tēma par sieviešu tieksmi uz kopējām tikšanās reizēm un sarunām – kāpēc tas ir vajadzīgs un kāda ir to nozīme. „Šī lekcija noslēguma daļā bija tieši tas, kas vajadzīgs, lai mums, sievietēm, palīdzētu saprast, kāpēc vispār esam sapulcējušās,” atzīst D.Sliņķe.

Tradīciju turpinās
Lai gan nav zināms, kur tiks rīkota nākamā rajona sieviešu nometne, D.Sliņķe uzsver, ka tāda noteikti būs. „Esam apņēmības pilnas šo tradīciju turpināt,” viņa apgalvo. Tāpat saprasts, ka vairāk uzmanības jāvelta Alūksnes pilsētas sieviešu kodola izveidošanai un nostiprināšanai. Plānots rīkot atsevišķas tikšanās reizes, kopīgus pasākumus, lai savstarpēji nostiprinātu ciešākas saiknes un radītu lielāku vienotības sajūtu, klāsta D.Sliņķe. Viņa atzīst, ka atšķirībā no pagastiem un mazajām pilsētām pašā Alūksnē nav spēcīga sieviešu kodola. Tas esot liels mīnuss, jo pieredze rāda, ka vietās, kur šis kodols ir, viss notiek. „Domāju, ka arī mums beidzot ir jāsaņemas, lai viss izdotos,” norāda Alūksnes rajona sieviešu apvienības „Katrīna” vadītāja.

Sarunas par dzīvi