Sabiedrībā jūtas kā zivs ūdenī

Katram ir iespējas lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt jaunas zināšanas un iespaidus, praktiskas iemaņas, kā arī palīdzēt citiem atrast un pilnveidot sevi. Biedrības „Apes attīstības atbalsta klubs” biedri ir daudz laba paveikuši un pilnveidojuši sevi trīs darbības gados.

„Tā ir mūsu kļūda, ka neprotam par sevi pastāstīt. Liekas, ka labāk ir izdarīt bez lieka skaļuma, lai cilvēki redz un novērtē. Tomēr esmu secinājusi, ka ir vajadzīga arī publicitāte,” atzīst kluba vadītāja Laura Pope. Viņa ir gatava kalnus gāzt, bet necer, ka to noteikti kāds pamanīs.
Visas klubiņa dalībnieces strādā, tāpēc nav viegli atrast laiku lielāku un mazāku ieceru īstenošanai. Protams, vadītājai ir jābūt iniciatorei. Taču Laurai ir veicies, jo apkārt ir aktīvas un atsaucīgas sievietes – Anita Harju, Ilze Jēkabsone, Rasma Harju, Sana Raipale, Gunta Brante, Dagnija Gailīte... “Viņām ir tādas idejas! Vienkārši fantastiskas. Protams, tās visas īstenot nav finansiālu iespēju. Nav tā, ka mēs varētu piepildīt visu sieviešu sapņus. Neesam burves, bet tikai mācāmies tādas būt,” atklāj L.Pope.

Iecere dod spārnus kopējai darbībai
Viss sākās ar Lauras ieceri veidot skolēnu vecāku klubu, jo viņa ir skolotāja, kuras “stiprā puse”- darbs ar vecākiem. Kad Apē notika iedzīvotāju forums, izkristalizējās kopēja doma – ka kaut kas tāds ir vajadzīgs. „Biju dekrēta atvaļinājumā, bet nevarēju mierīgi nosēdēt mājās pie televizora. Man gribas būt sabiedrībā, lai apkārt ir daudz cilvēku. Jo vairāk to ir, jo labāk jūtos. Mājās garlaikojoties nolēmu, ka varu kaut ko darīt lietas labā,” atceras Laura. Viņa saaicināja „meitenes”, un tās ideju atbalstīja.
Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centrā ieteica sabiedriskajai organizācijai izvēlēties nopietnu nosaukumu, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu projektiem. „Gribējās atbalstīt pašvaldību un darīt kaut ko, lai visiem būtu labāka dzīve. Tiesa, ir grūti nest šo nosaukumu un atbildēt, ko tad mēs attīstām. Jā, mēs attīstām sevi, līdz ar to savas ģimenes un arī pilsētu, tomēr nosaukums ir tāds ”spārnots” ar patosu,” secina Laura. Viņa atzīst, ka dzīve visu noliek savā vietā un drīz vien nākas nolaisties no mākoņiem.

Attīstību veicina brīvprātīgs darbs

„Esam ieguvušas lielāku pašapziņu. Vairākas sievietes, kuras bija sēdējušas mājās un audzinājušas bērnus, ir iznākušas sabiedrībā. Arī viņas ir idejām bagātas, un tagad ir iespējas izpausties,” norāda L.Pope. Viņai ir patiess prieks, ka biedrība ir labs atbalsts kultūras norisēm Apē. Tagad bieži pašvaldībai nav jāmaksā par skatuves noformējumu, par pasākuma vadīšanu vai citu pienākumu veikšanu. Klubiņa dalībnieces to dara no brīvas gribas. „Nevalstiskai organizācijai ir svarīgi veicināt brīvprātīgu darbu, jo tā par visu nevar samaksāt. Iespējams, ka esmu naiva, bet tāda ir mana pārliecība. Laikam mēs visas klubiņā tādas esam, jo labprāt atdodam ne tikai savu sirdi un darbu, bet arī naudu, ja tas ir vajadzīgs lietas labā,” uzsver Laura.

Katra kluba dalībniece kādā jomā ir spēcīgāka par citām. Sana ir fantastiska ideju ģeneratore. Dagnija ir kluba brīvprātīgā grāmatvede, kas kārto naudas lietas. Anita organizē puķu dienas un izstādes. „Vakar bijām SIA „Lienama – Alūksne” dzērveņu purvā un sulu cehā, jo to paredzēts apmeklēt nākamvasar, kad Apē būs puķu draugu saiets,” norāda L.Pope. Ilze aicina uz Valmieras teātra izrādēm vismaz reizi mēnesī. Laura ir tā, kas satur visas kopā.
Uz jautājumu, kāpēc klubā ir tikai sievietes, Laura atbild ar pretjautājumu: „Ja sieva un vīrs skraidīs apkārt pa pasauli, kurš tad bērnus pieskatīs? Vīriem ir citas nodarbes. Mans vīrs, piemēram, spēlē hokeju. Kamēr viņš ir treniņā vai spēlē, es esmu mājā. Savukārt viņš ir mājā, kad es dodos uz klubiņu,” skaidro L.Pope. Turklāt vīri ir aktīvi klubiņa pasākumu atbalstītāji un dalībnieki.

Skata dabas gleznas Vaidavas krastos
Vasarā kluba dalībnieces ieturēja pauzi un uzkrāja spēkus pēc pavasara lielā pasākuma “Galerija uz upes”, bet šomēnes tiksies ar jaunām idejām projektiem un kopējiem pasākumiem. „Diemžēl projektiem ir vajadzīgs līdzfinansējums, kura sabiedriskai organizācijai nav. Pašvaldība, protams, atbalsta iespēju robežās. Tomēr, zinot tās, cenšamies iztikt saviem spēkiem,” stāsta Laura. Tiek pārrunātas visas iespējas un tikai tad lemts, vai prasīt finansiālu atbalstu domei. „Mēs uzrakstījām projektu Alūksnes Novada fonda konkursam, bet tas netika atbalstīts. Toties mūsu ideja iepatikās Hipotēku bankai, kas bija projektu konkursa atbalstītāja, tāpēc saņēmām finansējumu ārpus kārtas,” atklāj kluba vadītāja.

Īstenojot projektu, tika sakopti Vaidavas krasti un attīrīta upes gultne laivu ceļam. Pēc tam bija grandiozs pasākums, kurā piedalījās interesenti no daudzām pilsētām. Brauca ar laivām pa attīrīto gultni astoņus kilometrus un gāja gar krastu, lai skatītu visskaistāko skatu galeriju dabā. „Krastos bija izvietotas instalācijas no dabas materiāliem. Gribējām, lai cilvēki redz, ko viņi zaudē, sēžot telpās pie datora vai skatoties televīziju, un ko var iegūt dabā,” atklāj Laura. Viņa uzsver, ka tas ir vēl nebijis pasākums, kas varētu kļūt par tradīciju.  
„Kad ir tādi lieli pasākumi, tad liekas, ka viss izdodas. Atsauksmes ir ļoti labas, tomēr gadās saņemt arī kritiku. Tā aplauž spārnus, bet esmu atkal sasparojusies. Ieceres, protams, ir, bet par tām nedrīkst skaļi runāt,” secinājusi Laura.

Sarunas par dzīvi