Sprinduļu kapos - kapusvētki

29. jūlijā pulksten 14.00 Sprinduļu kapos -  kapusvētki.

Citas ziņas